Thanh toán


Phí khắc dấu được chúng tôi tính toán trên cơ sở loại dấu và có thể là những yêu cầu đặc thù của Quý khách. Xin mời liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được biết chi tiết.

Thanh toán phí khắc dấu cho chúng tôi sẽ được thực hiện khi chúng tôi hoàn thành việc bàn giao con dấu tới Quý khách.


CÔNG TY KHẮC DẤU HÀ NỘI